ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 9Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Ως προς το αίτημα επαναχαρακτηρισμού δυσπρόσιτων σχολείων, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ υπερψηφίζει την πρόταση επαναφοράς του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες της Ερίσου και της Πυλάρου (δημοτικό σχολείο Μακρυωτίκων) ως δυσπρόσιτων εξαιτίας πρώτον της μεγάλης απόστασης που τα χωρίζει από την πρωτεύουσα του νησιού, δεύτερον του ανώμαλου και φθαρμένου οδοστρώματος χωρίς τη δυνατότητα χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και τρίτον λόγω της πολύ μικρής διαθεσιμότητας διαμερισμάτων προς μίσθωση. Η πρακτική του επαναχαρακτηρισμού ως δυσπρόσιτων είναι ορθή, καθώς έτσι πράγματι θα δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να στελεχώσουν τα σχολεία, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα μόρια επαγγελματικής εμπειρίας. Επομένως, προτείνεται η αναμοριοδότηση του σχολείου προκειμένου να ενταχθεί στις κατηγορίες των δυσπρόσιτων, όπως έχει προταθεί από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας (Πράξη 13 η /10-4-2017) και οι μαθητές μας να καταστούν κοινωνοί μιας αξιοπρεπούς και στοιχειώδους εκπαίδευσης, όπως άλλωστε έχει φροντίσει η Πολιτεία και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Συνεπώς, προτείνεται η επαναξιολόγηση του σχολείου στα Μακρυώτικα ως δυσπρόσιτου. Προς τούτο τον σκοπό, θα πρέπει να αναλάβει το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Κεφαλονιάς την ψήφιση και την έκδοση Πράξης, που να αφορά την κατάταξη των σχολικών μονάδων της περιοχής σε κατηγορίες μετάθεσης και μοριοδότησης, όπως ακριβώς αναβαθμολογήθηκε το 2017 η περίπτωση του Μεσοβουνίου. Στη συνέχεια, ο Δήμος μας ασφαλώς και θα υπερψηφίσει την Απόφαση αυτή. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται τροποποίηση της προηγούμενης Υπουργικής Απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, με πλέον τον ορθό επαναχαρακτηρισμό.

Ως προς το έγγραφο του εμπορικού συλλόγου Σάμης «Γιαλός» σχετικά με την πεζοδρόμηση, σύμφωνα, δε, με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Έτσι, φερ’ ειπείν, είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας, οι μονοδρομήσεις, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, ο καθορισμός των χώρων/θέσεων, όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κ.ά. Επομένως, το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο με αντίστοιχη έκδοση Απόφασής του καθορίζει τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων και τις προϋποθέσεις παραχώρησής του στους αιτούντες, κατά περίπτωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η αρμόδια δημαρχιακή επιτροπή. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η ως άνω επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε την οικονομική σημασία της μετατόπισης των ενδεχόμενων αδειοδοτηθέντων επιχειρηματιών, οι οποίοι ζουν από τις όποιες πωλήσεις, οπότε και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το επιτρεπόμενο μέρος επανατοποθέτησής τους ή άσκησης της εμπορικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με τον νόμο.

Πρέπει, βέβαια, να λάβουμε υπόψη μας και τον νεοσύστατο χαρακτήρα του δήμου Σάμης, οπότε και ο εύλογος χρόνος της λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος μπορεί να διασταλεί.

Επομένως, πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή η πρόθεση του νομοθέτη για τα απαραίτητα βήματα εφαρμογής των θεσπιζόμενων από αυτόν διατάξεων, ήτοι: Πρώτον, να δοθεί έμφαση στις απόψεις των ενδιαφερομένων τοπικών επιχειρηματιών και φορέων, ώστε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους, δεύτερον να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελετών, αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με σοβαρές προτάσεις και τρίτον να εισαχθεί το ζήτημα με επίσημη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο.

Κατά συνέπεια προτείνεται να αναβληθεί η συζήτηση του προκείμενου θέματος, ώστε να εκκινήσει άμεσα ο διάλογος μεταξύ των φορέων επιχειρηματικής δραστηριότητας και του δήμου, που απώτερο σκοπό θα έχει την έκδοση της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

Τέλος, ως προς την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, η παράταξή μας συναινεί στην πρόσληψη, καθώς ο νέος δήμος Σάμης λόγω της υποστελέχωσής του οδηγείται ακουσίως στην μη έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων που χρήζουν άμεσης λύσης. Επομένως, η εν προκειμένω πρόσληψη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και να συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας, οπότε την υπερψηφίζουμε.

Παντελής Σ. Αμούργης

Προηγούμενο άρθροΑδεσποτάκι βρήκε καταφύγιο και ζεστασιά σε μια φάτνη στον Ωρωπό
Επόμενο άρθροΙθάκη: Βρέχει καταρρακτωδώς (βίντεο)