Ανακατατάξεις στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Ποιοι μένουν εκτός λίστας

ÅêäÞëùç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ìå èÝìá "Ôå÷íçôÞ íïçìïóýíç óôç äéáêõâÝñíõóç- Ýíáò Ýîõðíïò óýììá÷ïò óôéò õðçñåóßåò ôïõ ðïëßôç". ÐÝìðôç 10 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Ανακατατάξεις προκύπτουν τις τελευταίες ημέρες για τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ., καθώς πολλά «γαλάζια» στελέχη που προέρχονται από το Μητρώο Στελεχών και είχαν πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα είναι στις «γαλάζιες» λίστες φαίνεται να μένουν εκτός λίστας.
Όπως αναφέρουν έμπειροι της Πειραιώς, η επαναφορά στο κομματικό προσκήνιο αρκετών πρώην υπουργών και βουλευτών άλλαξε τα δεδομένα, καθώς πολλοί από αυτούς θα ενταχθούν εκ νέου στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια «χάριν της ενότητας και της πανστρατιάς», εκτός από ορισμένους που έχουν προκαλέσει δυσαρέσκειες.

Αναδημοσίευση από www.kalpi19.gr