Ανακοίνωση Δήμου Σάμης για παράταση απαγόρευσης χρήσης πυρός

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει τους δημότες του ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 948Φ.702.15/8-4-2024 (ΦΕΚ 2230/Β΄/12-4-2024) απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Νήσων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στον Νομό Κεφαλληνίας από 15-4-2024 οποιαδήποτε χρήση πυρός

στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης .

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Σπυρίδων Σπαθής