Το σημερινό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου Ληξουρίου έχει ένα σαφές μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή Κατσιβέλη. Οι παρατάξεις Ρουχωτά-Κατσιβέλη φαίνεται ότι ενώνονται απέναντι στην πλειοψηφία, αποκτούν κοινή συνισταμένη και συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους και στο εσωτερικό της η κάθε μία

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σήμερα για το Τεχνικό Πρόγραμμα (μετά την γνωστή ακύρωση της προηγούμενης από την Αποκεντρωμένη) ήταν 8 για την κοινή πρόταση Ρουχωτά-Αραβαντινού και 7 για την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Η Λαική Συσπείρωση ψήφισε την δική της που πήρε 5.

Βέβαια η πρόταση που θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη είναι αυτή της Δημοτικής Αρχής που διαθέτει την θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ορίζει ο Νόμος αλλά το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές. Αυτό που μάλλον δεν επιθυμούσε ο Κατσιβέλης γίνεται: Ρουχωτάς & Αραβαντινός ενώνονται και το μέλλον προβλέπεται ενδιαφέρον.

Ένας Ληξουριώτης