Στο χάρτη που δημοσιεύτηκε από το European Centre for Disease Prevention and Control στις 7 Ιανουαρίου 2021 και αφορά τα κρούσματα Covid19 σε όλη την Ευρώπη για τις 14 τελευταίες μέρες, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πράσινη δηλαδή έχει λιγότερα από 25 κρούσματα ανα 100.000 κατοικους.
Μόνο 4 περιφέρειες στην Ευρώπη είναι πράσινες, οι 3 στην Ελλάδα ( Κρήτη Ήπειρος και Νοτιο Αιγαιο ) και μια στη Νορβηγία.
Από το fb του Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλού