Από έργα πάμε καλά: Δημοπρατείται η ανάπλαση των οδών Ριζοσπαστών & 21ης Μαίου στο Αργοστόλι-Τι περιλαμβάνει

Μπορεί σε πολλά να δέχεται αυστηρή κριτική η Δημοτική Αρχή Παρίση όμως από έργα τα πάει καλά, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο Αργοστόλι. Στις 29 Μαίου λοιπόν, όπως προκύπτει από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση των οδών Ριζοσπαστών και 21ης Μαίου, συνολικού προυπολογισμού 1.388.800,00 που έρχεται να ολοκληρώσει την ανάπλαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αφορά την ανάπλαση των οδών 21ης Μαϊου και Ριζοσπαστών στο κέντρο της
πόλης του Αργοστολίου.
Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνονται στην ανάπλαση είναι:
 Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις υφιστάμενων δαπέδων, κατασκευών κτλ
 Δαπεδοστρώσεις με διάφορα υλικά (γρανίτης, μάρμαρο, κυβόλιθος κτλ)
 Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής υποδομής και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 Δενροφυτεύσεις και λοιπές εργασίες πρασίνου
 Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων
 Τοποθέτηση εξοπλισμού (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κτλ)
 Δημιουργία ποδηλατόδρομου και οδηγού τυφλών