Χθες δημοσιεύσαμε την είδηση ότι ξεκινάει ένα σημαντικό έργο για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς με την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο και τον εργολάβο Θεόδωρο Μαρούλη

Ο Θεόφιλος υπέγραψε τη σύμβαση με τον Μαρούλη: Ξεκινάει μεγάλο έργο για το οδικό δίκτυο του νησιού-Σε 7 περιοχές της Κεφαλονιάς (λίστα-έγγραφο)

Πρόκειται για ένα έργο προυπολογισμού 485.000 ευρώ που θα εκτελεστεί σε 7 περιοχές του νησιού.

Ας δούμε όμως σήμερα τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε κάθε περιοχή:

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

 Τ.Κ ΧΑΛΙΩΤΑΤΑΤΩΝ.

Τσιμεντόστρωση χωματόδρομου μήκους 80 μ περίπου και πλάτους 5μ περίπου εντός οικισμού Τ.Κ Χαλιωτάτων. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού, και με τέτοια ερυθρά του άξονα που θα εξασφαλίζει την απορροή των όμβριων υδάτων με φυσική ροή.

T.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 4μ περίπου και ύψους 1,20μ, και αποκατάσταση του οδοστρώματος, σε οδό εντός Τ.Κ Πουλάτων ,καθώς το πρανές της εν λόγω οδού στο σημείο αυτό έχει καταρρεύσει.

T.K ΠΥΡΓΙΟΥ

Α) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 12μ περίπου και κυμαινόμενου ύψους ο έως3μ, και αποκατάσταση του οδοστρώματος, σε οδό εντός οικισμού Διγαλέτου Τ.Κ Πυργιού ,καθώς το πρανές της εν λόγω οδού στο σημείο αυτό έχει καταρρεύσει.

Β) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 15μ περίπου και κυμαινόμενου ύψους 2έως 2,5μ, και αποκατάσταση του οδοστρώματος, στην οδό που οδηγεί στο  νεκροταφείο του οικισμού Διγαλέτου Τ.Κ Πυργιού ,καθώς το πρανές της εν λόγω οδού στο σημείο αυτό έχει καταρρεύσει.

 Τ.Κ Μαρκοπούλου

Επισκευή φθαρμένου τσιμεντόδρομου μήκους 50 μ περίπου και πλάτους 6μ περίπου εντός οικισμού Καττελειού Τ.Κ Μαρκοπούλου.. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού, και με τέτοια ερυθρά του άξονα που θα εξασφαλίζει την απορροή των όμβριων υδάτων με φυσική ροή.

 Τ.Κ ΣΚΑΛΑΣ

Βελτίωση βατότητας της οδού Πηνελόπης με ασφαλτόστρωση στον οικισμό Σκάλας, μήκους 140μ περίπου και πλάτους 5μ.. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού, και με τέτοια ερυθρά του άξονα που θα εξασφαλίζει την απορροή των όμβριων υδάτων με φυσική ροή.

 Τ.Κ ΠΟΡΟΥ

Α) Βελτίωση βατότητας της οδού Αθηνάς με ασφαλτόστρωση στον οικισμό Πόρου, μήκους 80μ περίπου και πλάτους 5μ.. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού, και με τέτοια ερυθρά του άξονα που θα εξασφαλίζει την απορροή των όμβριων υδάτων με φυσική ροή.

Β) Κατασκευή σε υφιστάμενο χωματόδρομο ,στον Οικισμό Πόρου, στην θέση ¨Ράγια¨, τσιμεντένιας σκάλας μήκους 60μ περίπου και πλάτους 2μ περίπου.

Τ.Κ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Α) Τσιμεντόστρωση χωματόδρομου μήκους 30 μ περίπου και πλάτους 4μ περίπου εντός οικισμού Αγίας Ειρήνης. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού,

Β )Βελτίωση βατότητας οδού με ασφαλτόστρωση στον οικισμό Αγίας Ειρήνης, μήκους 90μ περίπου και πλάτους 5μ.. Οι εργασίες θα γίνουν επί της οριζοντιογραφικής χάραξης της οδού, και με τέτοια ερυθρά του άξονα που θα εξασφαλίζει την απορροή των όμβριων υδάτων με φυσική ροή

 Τ.Κ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Σκοπός των εργασιών είναι η αποκατάσταση και η βελτίωση της βατότητας της κεντρικής οδού του οικισμού Κεραμειών σε μήκος 600,00 μ. περίπου και πλάτος που κυμαίνεται από 5,00 μ. έως 8,00 μ (διαδρομή: είσοδος οικισμού-δημοτικό κατάστημα-σχολικό συγκρότημα-προς γήπεδο) . Ειδικότερα προτείνεται να εκτελεστούν τοπικές αποκαταστάσεις του τάπητας κυκλοφορίας οχημάτων συνολικού εμβαδού 860,00 τ.μ. περίπου στα σημεία που εντοπίζονται έντονες καθιζήσεις όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες επιφανειακής αποξήλωσης του υφιστάμενου τάπητα και εκσκαφή των κάτω στρώσεων σε βάθος

20 έως 50 εκ. αναλόγως των συνθηκών, οδοστρωσία υπόβασης και βάσης με αμμοχάλικο και στη συνέχεια ασφαλτόστρωση με μία ισοπεδωτική στρώση ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους. Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση μίας στρώσης τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ σε όλο το μήκος και το πλάτος της οδού και διαγράμμιση των ορίων της οδού.

Τ.Κ ΠΛΑΓΙΑΣ

Προβλέπεται τσιμεντόστρωση του εντός οικισμού τμήματος της οδού από το νεκροταφείο με κατεύθυνση προς τον οικισμό Βαρύ (μήκος περίπου 60 μέτρα).

Τ.Κ ΤΖΑΜΕΡΑΛΑΤΑ

Προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας σε τμήμα της διατομής οδού (εντός οικισμού) και ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος της οδού. Αντίστοιχες εργασίες (οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση) προβλέπονται και σε τμήμα της οδού που συνδέει τους οικισμούς Τζαμαρελάτα και Πεκουλάρι.

Τ.Κ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΑ

Προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης δημοτικής οδού σε μήκος περίπου 150 μέτρων

Τ.Κ ΟΜΑΛΩΝ

Προβλέπεται να ανακατασκευαστούν εντός της Δ.Ε. Ομαλών τέσσερεις Δημοτικοί οδοί

Ο πρώτος Δημοτικός δρόμος βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Φραγκάτων μήκους 130 μ και μέσου πλάτους 5,50 μ .

Ο δεύτερος  Δημοτικός δρόμος βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Βαλσαμάτων μήκους 220 μ και μέσου πλάτους 8,00 μ .

Ο Τρίτος ενώνει τον οικισμό Βαλσαμάτα με τον Άγιο Γεράσιμο (40 πηγάδια) μήκους 270 μ και μέσου πλάτους 4,50 μ .

Ο Τέταρτος είναι εντός του οικισμού Επανοχώρι μήκους 200 μ και μέσου πλάτους 4,00 μ .

Οι ανωτέρω δημοτικοί δρόμοι πρέπει να ανακατασκευαστούν έτσι προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες :

  1. Θα πρέπει να καθαιρεθεί η παλιά άσφαλτος Αποξήλωση (Φρεζάρισμα) φθαρμένων ασφαλτικών ταπήτων και στους τέσσερεις δρόμους .

Η Καθαίρεση είναι συνολικού μήκους 820 μ και συνολικής επιφανείας 4500 μ2.

  1. Τα επιχώματα θα κατασκευαστούν από κατάλληλα δάνεια.
  2. Ασφαλτόστρωση οδών :

Τ.Κ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι :

α) Κυανή Ακτή επιφανείας περίπου 5200μ2

β) Η οδός Μομφεράτου από την παραλιακή οδό μέχρι τη οδό Χαροκόπου μήκους περίπου 350μ

γ) Η οδός Α. Παπανδρέου (Λασσης ) από την πλατεία Αργοστολίου μέχρι την διασταύρωση για ΒΙΠΕ ( περιφερειακή οδό) μήκους περίπου 950μ. Στους ανωτέρω δρόμους θα γίνει φρεζάρισμα της υπάρχουσας ασφάλτου, ισοπεδωτική στρώση και τοποθέτηση στρώσης ασφάλτου.

Τ.Κ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι:

α) Χαριτάτου ( γηροκομείο) από την παραλακή οδό μέχρι την οδό Στ. Τυπάλδου μήκους περίπου 150μ

β) Διγ. Λασκαράτου , από την παραλιακή μέχρι την οδό οδό Στ. Τυπάλδου μήκους περίπου 100μ και κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων

γ) Τη οδό Στ. Τυπάλδου από την γέφυρα μέχρι την βρύση μήκους περίπου 170μ. Στη διασταύρωση της βρύσης θα τοποθετηθεί σταμπωτό μπετόν

δ) Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου ( Πλατεία Πεσοντων) από την Στ. Τυπάλου μέχρι την παραλιακή μήκους περίπου 170μ και καθετο αυτης περίπου 50μ

ε) Την οδό Χαρ. Τρικούπη μήκους 50μ περίπου

στ) Την οδό Μαντζαβινάτου μήκους περίπου 110μ στ) τις οδούς Ξενοφώντος , Βουτζοβατς , Ηροδότου και την κάθοδο προς το ποτάμι συνολικού μήκους περίπου 280μ. Σε αυτές τις οδού θα γίνει αποξήλωση τσιμέντου και οδοστρωσίες όπου απαιτείται

ζ) Τρείς δρόμους στην περιοχή Αμμουσα ( εντός ρυμοτομικού σχεδίου) που είναι ακόμα με χώμα και θα προηγηθεί οδοστρωσία.

 

Προηγούμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: Αυτό είναι το σχέδιο ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών (απόφαση)
Επόμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: “Πράσινο φως” στον Αναπτυξιακό Οργανισμό-Τι προβλέπεται (απόφαση)