Αποκεντρωμένη: Κηρύχθηκε αναδασωτέα περιοχή στην Παλική (απόφαση)

Σημερινή απόφαση της Αποκεντρωμένης

Δείτε την εδώ