Αποκεντρωμένη: Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης στην περιοχή της Ερίσσου (απόφαση)

Σημερινή απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δείτε την εδώ