Αποκεντρωμένη: “Πράσινο φως” στο έργο των 2.500.000 ευρώ για την αποκατάσταση του λιμανιού στο Αργοστόλι (απόφαση)

Σημερινή απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δείτε την εδώ