Αργοστολι: Ο Διονύσης Μπαλδος υποψήφιος με τον Μιχαλατο