Ο Σωτήρης Κακαρούμπας είναι ένα νέο παιδί, άξιο και εργατικό με διάθεση και όρεξη να προσφέρει στα κοινά και είναι μεγάλη μας χαρά που σε αυτές τις εκλογές είναι δίπλα μας.
Καλή επιτυχία Σωτήρη!

Από το fb Ισχυρή Κεφαλονιά – Αλέξανδρος Παρίσης