Σήμερα το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου καλείται να εγκρίνει την μελέτη που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του νέου μεγάλου έργου του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου και της Δημοτικής Αρχής.

Ένα έργο που θα αλλάξει στην κυριολεξία το ταλαιπωρημένο οδικό δίκτυο της πόλης του Αργοστολίου με παρεμβάσεις σε 25 δρόμους! Ένα έργο προυπολογισμού πάνω από 1.500.000 ευρώ ενώ η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών στο πρόσφατο ταξίδι του Δημάρχου στην Αθήνα με τον βουλευτή Παναγή Καππάτο όπου συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό κ. Κεφαλογιάννη

Πρέπει να σημειώσουμε για μία ακόμη φορά την σκληρή, πολυήμερη και μεθοδική δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του αρμόδιου Αντιδήμαρχου Διονύση Μινέτου για να ετοιμαστεί η σύντομα η μελέτη του έργου και να προχωρήσει

Δείτε τις λεπτομέρειες του έργου στην μελέτη που ακολουθεί:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη οδοποιίας έχει ως αντικείμενο την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων δημοτικών οδών εντός πολεοδομικού σχεδίου Αργοστολίου, μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι είκοσι πέντε (25) δημοτικοί οδοί, συνολικής επιφανείας 45.230,00 μ2 περίπου που προβλέπονται να ασφαλτοστρωθούν εκ’ νέου παρουσιάζουν φθορές από τις αλλεπάληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.705.523,90 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2020) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

……/6/2020                                                                                         ……………/6/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-Δ.Υ.

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός