Αυτό είναι το ρεπορτάζ του DOCUMENTO που έχει βάλει φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό: “Στη σέντρα και άλλοι «άριστοι γαλάζιοι» στην Κεφαλονιά”

Σειρά παρανομιών από συνεργάτες του δημάρχου Αλ. Παρίση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Εάν το δις εξαμαρτείν ουκ αυτοδιοικητικού σοφού, το τρις;

Η πολυσέλιδη 13/Α/2019 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που διαβιβάστηκε εκτός των άλλων και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτει με λεπτομέρειες το πλήθος των προκλητικών παρανομιών που έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς – Ιθάκης επί ημερών δημαρχίας του Αλέξανδρου Παρίση, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στον τοποθετημένο από την παράταξη του νυν δημάρχου πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρο Μοσχονά, τοπικό στέλεχος της ΝΔ, αλλά και σε υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας, κάποιοι εκ των οποίων είχαν τοποθετηθεί σε αυτήν παρά το «αμαρτωλό» παρελθόν τους.

Το νέο πόρισμα των επιθεωρητών του ΣΕΕΔΔ αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της γενικότερης εικόνας παραβατικής συμπεριφοράς αιρετών αυτοδιοικητικών παραγόντων και υπαλλήλων, όπως καταγράφεται και σε άλλα σχετικά πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου τα οποία πρώτη αποκάλυψε η εφημερίδα Documento.

Οπως η 235/2017 έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ που διαβιβάστηκε για το ποινικό σκέλος των ευθυνών των αυτοδιοικητικών παραγόντων της Κεφαλονιάς στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς η οποία επέρριπτε ευθύνες μεταξύ άλλων στον ίδιο τον Αλ. Παρίση. Αλλά και η υπ’ αριθμ. 153/Π/2018 έκθεση ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς και του ΣΕΕΔΔ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 και καταλόγιζε σοβαρότατες ευθύνες στους στενούς συνεργάτες του «γαλάζιου» δημάρχου. Τις δύο προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου είχε αποκαλύψει με ρεπορτάζ το Documento.

Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Στο νέο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ περιγράφεται το προκλητικό και παράνομο πάρτι των απευθείας αναθέσεων οι οποίες είχαν γίνει ουσιαστικά ο κανόνας στις σχέσεις του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με τους πάσης φύσεως εργολάβους.

Ο σχετικός έλεγχος, που ξεκίνησε έπειτα από έγγραφη καταγγελία που στάλθηκε στο ΣΕΕΔΔ στις 9 Ιουλίου 2017, περιλαμβάνει τον συνολικό έλεγχο των συμβάσεων έργων, προμηθειών κ.λπ. από 1/1/2013 έως 22/6/2018.

Η έρευνα των ελεγκτών αποκάλυψε ότι μέσα στο διάστημα των έξι ετών από τις συνολικά 255 συμβάσεις που είχε συνάψει το Λιμενικό Ταμείο με εργολάβους και προμηθευτές οι 241 (ποσοστό 94,5%) είχαν πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μόλις δέκα είχαν γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, τρεις με ανοιχτό διαγωνισμό και μόλις μία με διαπραγμάτευση.

Τσιφλίκι το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Οπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ, στις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς – Ιθάκης και εργολάβων δεν περιγράφεται το αντικείμενο των ανατιθέμενων υπηρεσιών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά γίνεται γενική, αόριστη και ασαφής αναφορά στις εκάστοτε υπηρεσίες, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι συντάσσονταν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών στα διάφορα έργα κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του αναδόχου και όχι κατά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.

Οι ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ εξετάζοντας τις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων διαπίστωσαν μεταξύ άλλων τα εξής:

• Το παραδοτέο και παραληφθέν αντικείμενο δεν αντιστοιχούσε στο συνολικό αντικείμενο όπως περιγραφόταν στη σύμβαση.

• Η ανάθεση εργασιών διενεργήθηκε χωρίς την έγκριση πραγματοποίησης σχετικής δαπάνης από τον αρμόδιο φορέα.

• Μη σύννομος διαχωρισμός εργασιών που αποτελούσαν ενιαία εργασία.

• Μη σύννομες και μη κανονικές πληρωμές δαπανών.

• Κατάτμηση ενιαίου αντικειμένου παροχής εργασιών για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συμβάσεις με τον ίδιο ανάδοχο στην ίδια ημερομηνία!

• Μη αιτιολογημένη αύξηση οικονομικού αντικειμένου σύμβασης.

Δημοτικός σύμβουλος – δικηγόρος με το αζημίωτο

Το πλέον προκλητικό είναι ότι από τον σχετικό έλεγχο παρατηρήθηκε το 2018 συγκέντρωση νομικών υποθέσεων σε ένα άτομο ο οποίος έλαβε οκτώ από τις συνολικά δέκα υποθέσεις. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έλαβε το ποσό των 9.312 ευρώ ενώ κατέχει την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Κεφαλονιάς!

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έχουν καταχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς – Ιθάκης κατ’ επανάληψη οι ίδιες συμβάσεις με διαφορετικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ), με συνέπεια να μην καταγράφονται ορθά οι αναθέσεις του φορέα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου.

Κανόνας, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, οι απευθείας αναθέσεις στους πάσης φύσεως εργολάβους

Σε ποιους αποδίδονται ευθύνες

Οι επιθεωρητές του ΣΕΕΔΔ διαβιβάζουν την πολυσέλιδη έκθεση ελέγχου και στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου ζητώντας του να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις κατά του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς – Ιθάκης Αλ. Μοσχονά.

Ζητείται επίσης η πειθαρχική δίωξη τριών υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου, ένας εκ των οποίων με βάση το υπ’ αριθμ. 9/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών παραπέμπεται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την κατηγορία της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, πράξη που φέρεται να έκανε όταν υπηρετούσε ως υπάλληλος στον πρώην Δήμο Πυλάρου.

Αναδημοσίευση από www.documentonews.gr