Αυτοί είναι οι αυτοτελείς οικισμοί στο Δήμο Αργοστολίου (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ