Αυτοψία Γαβριελάτου-Βανδώρου στον χώρο του ΧΥΤΥ-Η ΕΔΑΚΙ εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας

Σήμερα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ Παλοστής, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΔΑΚΙ ΑΕ, οι οποίοι επέβλεψαν προσωπικά τη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας και γενικώς τις εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων που εκτελούνται σε καθημερινή βάση.
Η ΕΔΑΚΙ ΑΕ εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας και εγγυάται την ομαλή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για όσο διάστημα παραμένει ο χώρος εντός των αρμοδιοτήτων της.
Για την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ