Ο Σωτήρης Κουρής μας έστειλε τα ονόματα του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς άλλα σχόλια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΕΡΚΥΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Προεδρος : Μουζακίτης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Μιχάλης Αλέκος
Γραμματέας : Καρδακαρη Ολίβια