Την ευκαιρία να τα δηλώσουν και να τα… σώσουν τουλάχιστον για ένα διάστημα 30 ετών θα έχουν οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων. Ύστερα από περίπου δύο χρόνια από την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης, ξεκινά την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 η επίσημη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του σχετικού νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Η πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιοθα παραμείνει ανοιχτή για την υποδοχή αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις θα θεωρούνται έγκυρες εφόσον συνοδεύονται από παράβολο ύψους 250 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα αιτήματα πρέπει να αφορούν κτίσματα, τα οποία έχουν οικιστική χρήση και αποτελούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, δεν αποτελούν μεμονωμένες κατοικίες, αλλά βρίσκονται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, οι οποίες εμφανίζουν λειτουργική ενότητα. Αποτελούν με άλλα λόγια μία «οικιστική πύκνωση».

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων, οι οποίοι θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση πληρώνοντας το παράβολο των 250 ευρώ, θα καταφέρουν σε πρώτη φάση και μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους προκειμένου να υπαχθούν σε οριστική τακτοποίηση:

Να εξαιρεθούν τα ακίνητά τους από την κατεδάφιση.

Να εξαιρεθούν από την πληρωμή ήδη καταλογισμένων προστίμων.

Να εξαιρεθούν από την επιβολή νέων προστίμων.

Αν και το ύψος του παραβόλου είναι οριζόντιο για όλους, όπως επισημαίνει στο ethnos.gr ο γενικός γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης σε τελικό στάδιο μπορεί ουσιαστικά να μηδενιστεί: «Αφορά τις περιπτώσεις ιδιοκτητών, οι οποίοι μπορεί να έχουν υποβάλλει και αντίρρηση στους δασικούς χάρτες. Εφόσον δικαιωθούν, θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους καθώς θα βρίσκονται εκτός του δασικού χάρτη», εξηγεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει δασικά αυθαίρετα, τα οποία αποτελούσαν διαχρονικά ένα πρόβλημα που κρυβόταν επιμελώς κάτω από το χαλί. Να σημειωθεί ότι αν και ουδείς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των δασικών αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί στην Ελλάδα, βασίμως εικάζεται ότι αυτά είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο με τα υπό «αμφισβήτηση» στρέμματα να ανέρχονται σε περίπου 300.000, εκ των οποίων τα 115.000 βρίσκονται στην Αττική!

Ρύθμιση για την τακτοποίησή τους είχε επιχειρηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, με το σχετικό νόμο να μην καταφέρνει να περάσει, πάντως, τις συμπληγάδες του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία ξεκινά να λειτουργεί την Τετάρτη στηρίζεται στον νόμο 4685/2020.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δηλώσεων, οι αιτήσεις θα κριθούν από τις ειδικές επιτροπές των Δασικών Υπηρεσιών και θα καταρτιστούν οικονομοτεχνικές μελέτες (μία ανά περιφέρεια) στις οποίες θα αποτυπώνεται συνολικά η εικόνα του προβλήματος.

Με Προεδρικά Διατάγματα που θα ακολουθήσουν το αρμόδιο υπουργείο θα προχωρήσει στην πολεοδόμηση αυτών των περιοχών δίνοντας τη δυνατότητα τακτοποίησης και των δασικών αυθαιρέτων για 30 χρόνια. Προκειμένου να τακτοποιηθούν τα κτίσματά τους, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα, το ύψος των οποίων θα προκύπτει από αλγόριθμο, που θα συνυπολογίζει την αξία, την παλαιότητα, το εμβαδό και την κατηγορία του ακινήτου.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση

«Κόκκινη γραμμή» για την υπαγωγή και σε αυτήν τη δυνατότητα τακτοποίησης παραμένει η χρονική στιγμή ανέγερσης του ακινήτου. Έτσι, από την υπαγωγή στη διάταξη αποκλείονται τα κτίρια και οι λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011, τα κτίρια και οι λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών, κτίρια σε περιοχές που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, καθώς επίσης και κτίρια των οποίων η διατήρηση παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Επιπλέον, τα κτίρια δεν πρέπει να βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού, σε ρέμα ή σε αρχαιολογικό χώρο.

«Με τη ρύθμιση αυτή, προχωρούμε σε τακτοποίηση μιας ακόμα εκκρεμότητας πολλών ετών που ταλαιπωρεί αρκετούς συμπολίτες μας. Μέριμνά μας παραμένει σταθερά η προστασία του δασικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προστασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Με την πρωτοβουλία μας αυτή, δίνουμε λύση σε μια ακόμα παθογένεια δεκαετιών», επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για τα δάση, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Μετά από εξονυχιστική εργασία, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου η δασική προστασία με την ακίνητη περιουσία των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δήλωσε σχετικά: «Οι ρυθμίσεις αυτές, αποτελούν ένα ακόμα μέσο για την προάσπιση της περιουσίας των πολιτών, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών, με βάση τις ειδικές οικονομοτεχνικές μελέτες που προβλέπει ο Νόμος και θα εκπονηθούν σε όλες τις περιπτώσεις».

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της κατοικίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», η οποία θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για την ολοκλήρωση της οριστικής τακτοποίησης όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ για την υποβολή της αίτησης, απαιτείται έκδοση και πληρωμή, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου «*.pdf», τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020,

Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που τα συνυποβαλλόμενα είναι ελλιπή, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων αρχών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ethnos.gr

Προηγούμενο άρθροΕπείγον: Αυτό είναι το έκτακτο σχέδιο της κυβέρνησης σε περίπτωση διακοπής της ροής του φυσικού αερίου-Που θα κοπεί και με ποια σειρά [βίντεο]
Επόμενο άρθροΑνεμβολίαστοι υγειονομικοί: Στις αρχές Νοεμβρίου επανέρχονται στην εργασία τους