Δείτε τις λεπτομέρειες στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά εδώ