Δηλώσεις από τον Παναγή Δρακουλόγκωνα σε φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα, αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο έργο που έγινε στην θητεία. Εμείς είμαστε εδώ συγκεκριμένα και θα μείνουμε. Θα υπάρξει βοήθεια στη νέα Περιφερειάρχη.