Δημήτρης Μεσσάρης: Περίπατος στην Πόλη μέρος Β΄ (Νοσοκομείο -πρώην Τ.Ε.Ι – Παραλιακό Μέτωπο) (βίντεο)

Περίπατος στην Πόλη μέρος Β΄
(Νοσοκομείο -πρώην Τ.Ε.Ι – Παραλιακό Μέτωπο)