Αντικαθίσταται το θεσμικό πλαίσιο για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, με το προεδρικό διάταγμα 71/2020, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 166/31.8.2020.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ζήτημα που “καίει” τους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους Δήμους.

Το νέο π.δ. καταργεί το π.δ. 31/2018, που όταν είχε εκδοθεί επί Υπουργίας Κουρουμπλή, προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις των Αιρετών, οι οποίοι κατήγγελλαν ότι πολλαπλασιάζει το κόστος για τους Δήμους.  Αντιδράσεις ήγειρε και προσχέδιο που είχε κυκλοφορήσει το 2019, που επίσης διόγκωνε το κόστος των ΟΤΑ (κατά 85%).  Είναι μάλιστα από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η νυν Διοίκηση της ΚΕΔΕ μετά την εκλογή της, προχωρώντας τότε (Δεκέμβριο 2019)  σε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, όπου είχε αποφασιστεί  “να αναλάβει κοινή ομάδα εργασίας ΚΕΔΕ και Υπουργείου να μελετήσει ανά Δήμο τα κόστη, τι ανάγκες προκύπτουν και τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν στο προσχέδιο του π.δ.”.

Περνώντας λοιπόν, στο νέο π.δ., κατ’ αρχάς επισημαίνουμε ότι – βάσει της παρ.1 του αρ.19 – η ισχύς του π.δ. αρχίζει από την 30η Οκτωβρίου 2020, πλην συγκεκριμένων άρθρων (5, 6, 11 και της παρ.3 του αρ.17) η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Τους Δήμους αφορά ιδίως το αρ.7 με τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Δήμοι. Εκεί προβλέπεται:

– ο αριθμός ατόμων που οι Δήμοι πρέπει να προσλαμβάνουν ανά περίπτωση (ναυαγοσώστες, συντονιστές – επόπτες ναυαγοσωστών),

– οι εγκαταστάσεις που χρειάζεται να κατασκευάσουν / τοποθετήσουν,

– ο εξοπλισμός με τον οποίο τους εφοδιάζουν,

– ο ελάχιστος μηχανοκίνητος εξοπλισμός που απαιτείται να έχουν (π.χ. σκάφος με συγκεκριμένες προδιαγραφές).

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ.11, οι Δήμοι συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή που συγκροτείται για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και την επιμήκυνση του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Σημαντικό είναι το αρ.17 όπου ορίζονται οι κυρώσεις για την παράβαση διατάξεων του π.δ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το π.δ. 71/2020 ΕΔΩ

Πηγή: https://www.airetos.gr/