Δήμος Αργοστολίου: 412.000 ευρώ από την Περιφέρεια για πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών-Αφορά στην αγορά 6 οχημάτων

Την ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (B’ ΦΑΣΗ)» στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-27» και στην Προτεραιότητα «Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 412.057,09 €, με τον Δήμο Αργοστολίου να είναι Κύριος, Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας & Συντήρησής του.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται έτσι ώστε ο Δήμος Αργοστολίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ν’ ανταποκριθεί στην παροχή συνδρομής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους.

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός αυτός έχει ως εξής: Β’ φάση: 2 μικρά ανοικτά φορτηγά τύπου pickup 4×4 (Double Cab), 3 οχήματα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4×4 (S.U.V.) και 1 ελαστικοφόρο εκσκαφέα-φορτωτή 100 HP.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στηρίζει εμπράκτως τον Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύοντας με τον απαραίτητο εξοπλισμό και σύγχρονα μέσα τους Δήμους προκειμένου εκείνοι να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των συνεπειών της Κλιματικής Κρίσης.

Ο Δήμος Αργοστολίου για την αποτελεσματικότερη δράση του κατά των πυρκαγιών, η συχνότητα των οποίων κάθε χρόνο είναι πυκνή με καταστροφικές συνέπειες κυρίως στον δασικό πλούτο του νησιού, αλλά και στις περιουσίες των πολιτών, έχει συγκροτήσει Ομάδα Πυροπροστασίας, η οποία όμως διαθέτει ελλιπή και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό για ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα της εν λόγω Ομάδας Πυροπροστασίας του Δήμου Αργοστολίου.