Δήμος Αργοστολίου: Ανάπλαση στην Κεντρική Αγορά-Εργασίες δοκιμαστικών τομών για δίκτυα αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ (εικόνες)

Δοκιμαστικές τομές στην κεντρική αγορά Αργοστολίου για την ύπαρξη παλαιών ή νέων δικτύων ΟΚΩ. Αποχέτευση, δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ, οπτικών ινών
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”
Το εκτελεί η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ