Δήμος Αργοστολίου: Απελευθερώθηκε σήμερα το υπόλοιπο τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα πέριξ εγκαταστάσεων ΝΟΑ (εικόνες)

Απελευθερώθηκε σήμερα

το υπόλοιπο τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα

πέριξ εγκαταστάσεων ΝΟΑ.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει και στο τμήμα αυτό

διοικητική παραλαβή προς χρήση

Δείτε σημερινές εικόνες