Οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ