Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο-ίσως-πρόβλημα για την περιοχή των Ομαλών είναι αυτό της ύδρευσης. Οι βλάβες και οι διακοπές στο νερό τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν ρουτίναι και οι κάτοικοι δικαιολογημένα έχουν αγανακτίσει.

Από την προεκλογική περίοδο ο Θεόφιλος Μιχαλάτος είχε θέσει ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πλέον, ως Δημοτική Αρχή, υλοποιεί αυτή την δέσμευση καθώς οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολιου υπό την καθοδήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Διονύση Μινέτου, δουλεύοντας μεθοδικά ολοκλήρωσαν την μελέτη ενός έργου που υπόσχεται να “ξεδιψάσει” την περιοχή.

Δείτε παρακάτω τα πιο σημαντικά κομμάτια της μελέτης που αναμένεται σήμερα να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΑΜΠΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την κατασκευή μίας νέας μεταλλικής δεξαμενής 500μ3 καθώς και ενός αντλιοστασίου με βοηθητική μεταλλική δεξαμενή 50μ3 στην υφιστάμενη γεώτρηση στην θέση «ΛΑΜΠΗ» της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών του Δήμου Αργοστολίου. Οι ανάγκες σε ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας των Ομαλών αυξάνονται διαρκώς, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης γεώτρησης με την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεωνκαθώς και νέου δικτύου αγωγών σύνδεσης αυτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια και κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής 500μ3, την κατασκευή αντλιοστασίου στον χώρο της υφιστάμενης γεώτρησης καθώς και την προμήθεια και κατασκευή μίας μικρότερης βοηθητικής μεταλλικής δεξαμενής 50μ3. Αγωγός Φ110 θα συνδέει την γεώτρηση μέσω του αντλιοστασίου με την μεγάλη μεταλλική δεξαμενή των 500 μ3ενώ αγωγός Φ160 θα συνδέει την μεταλλική δεξαμενή με το δίκτυο του χωριού.

Η μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 500μ3 έχει διάμετρο 13,38μ και ύψος 3,85μ. Θα εδράζεται σε κυκλική θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. Η θεμελίωση θα είναι διαμέτρου 15,40μ και πάχους 0,20μ ενώ το κέντρο της θα ενισχυθεί με επιπλέον οπλισμό σε τμήμα διάστασης 4,00μ Χ 4,00μ.

Λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής και της ποιότητας του εδάφους οι εκσκαφές θα έχουν κλίση 3/1. Σιδερένια περίφραξη με συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή θα περιφράξει τον χώρο της μεγάλης δεξαμενήςαλλά και των χώρο της υφιστάμενης γεώτρησης με το αντλιοστάσιο και την βοηθητική δεξαμενή, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση.

Ο αγωγός Φ110 που θα συνδέει την μεταλλική δεξαμενή με την υφιστάμενη γεώτρηση έχει μήκος 1800μ περίπου και θα είναι πιέσεως πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm. Ο αγωγός Φ160 που θα διοχετεύει το νερό της δεξαμενής προς την κοινότητα των Ομαλών έχει μήκος 550μ περίπου και είναι πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm.

Στον χώρο της υφιστάμενης γεώτρησης θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο 55μ2 και βοηθητική μεταλλική δεξαμενή 50μ3. Η βοηθητική δεξαμενή θα έχει διάμετρο 4,77μ και ύψος 2,90μ. Η θεμελίωση της δεξαμενής θα είναι σε κυκλική βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και διάμετρο 5,80μ.

Το αντλιοστάσιο θα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C25/30. Θα είναι υπερυψωμένο κατά 0,60μ από το επίπεδο του δρόμου,για την αποφυγή εισροής υδάτων, ενώ η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται με σκάλα. Θα αποτελείται από 3 χώρους όπου θα εξυπηρετεί τις ηλεκτρομηχανολογικές απαιτήσεις της γεώτρησης και έναν τέταρτο για λόγους πυρασφάλειας. Οι χώροι θα ορίζονται από οπτοπλινθοδομές. Οι εσωτερικοί χώροι θα χωρίζονται με δρομικούς τοίχους ενώ θα επικοινωνούν με ένα εσωτερικό ενιαίο διάδρομο. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι μπατικοί. Όλοι οι τοίχοι θα επιχριστούν και στην συνέχεια θα χρωματιστούν. Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό ενώ το κτίριο θα έχει επαρκή ανοίγματα για λόγους εξαερισμού και φωτισμού. Οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι σιδερένια.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 669.600,00 € με Φ.Π.Α. και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2020) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής