Δήμος Αργοστολίου: Αυτό θα κάνει για τον καθαρισμό των οικοπέδων που οι ιδιοκτήτες τους δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ