Με απόφαση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου ορίζονται οι υπάλληλοι που θα εφαρμόσουν τον κανονισμό καθαριότητας για την βεβαίωση των παραβάσεων επιβολής
προστίµων σε όλη την επικράτεια του Δήμου

Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου :
1.Παναγής ∆ελακάς Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Καθαριότητας,
Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
2.Άγγελος Παπαγγελόπουλος Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Καθαριότητας & Πρασίνου.

3.Γεώργιος Γαλιατσάτος Επιστασία Εξωτερικών Συνεργείων της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
4.Σωτήριος Πετράτος ∆ιοικητική Υποστήριξη της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
5.∆ηµήτριος Πάρσαλης Οδηγός της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.

Για τις Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες:
 Ανδρέας Αλιβιζάτος, Επόπτης Καθαριότητας της ∆/νσης
Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών
Συνεργείων.
 Για την ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς.
Αναστάσιος Μινέτος ∆ιοικητική Υποστήριξη της ∆/νσης Καθαριότητας ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
 Για την ∆ηµοτική Ενότητα Oµαλών.
Παναγής Καλογεράς Εργάτης της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
 Για την ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων.
Μιχαήλ Αγγούριας Εργάτης της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης
Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
Για το σύνολο των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, πλην της ∆. Ενότητας
Αργοστολίου, συντονιστής των αντίστοιχων ανωτέρω αναφεροµένων ανά Ενότητα κλιµακίων, ορίζεται ο υπάλληλος Ανδρέας Αλιβιζάτος, κλάδου ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας της ∆/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εργατοτεχνικών Συνεργείων.
Γενικά :
Τις βεβαιώσεις παράβασης εφαρµογής του Κανονισµού καθαριότητας τις υπογράφουν, δύο τουλάχιστον υπάλληλοι από τους ορισµένους µε την παρούσα Απόφαση
Όσοι Υπάλληλοι συµµετέχουν ή συνεπικουρούν στην όλη διαδικασία καταγραφής και βεβαίωσης των παραβάσεων του κανονισµού καθαριότητας, θα παρίστανται κατά την διαδικασία καταγραφής των προστίµων και θα συνυπογράφουν την σχετική βεβαίωση παράβασης.
Οι σχετικές βεβαιώσεις καταγραφής της παράβασης θα αποστέλλονται τηρουµένης της σχετικής διαδικασίας µέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στον ∆ήµαρχο για την επιβολή των σχετικών προστίµων.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την απόφαση

Απόφαση για κανονισμό καθαριότητας

Προηγούμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: Το σχέδιο εφαρμογής της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλες τις υπηρεσίες-Τα βήματα που προβλέπονται (Απόφαση)
Επόμενο άρθροΛηξούρι: Τσούχτρες εντοπίστηκαν σε Λαγκαδάκια – Σκίνο | Προσοχή οι κολυμβητές