Δήμος Αργοστολίου: Δημοπρατεί την αγορά τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων (απόφαση-διακήρυξη)

Λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ