Διαβάστε την συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, τι περιλαμβάνει το έργο καθώς και την απόφαση εδώ