Δήμος Αργοστολίου: Δημοπρατεί την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών (διακήρυξη)

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στην διακήρυξη του Δήμου εδώ

& στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ