Δήμος Αργοστολίου: Δημοπρατεί το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδού Κοινότητας Αγκώνα προς παραλία Αγ. Κυριακής” (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εδώ