Δήμος Αργοστολίου: Δημοπρατείται νέο έργο οδοποιίας-Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (απόφαση-λίστα)

Οι λεπτομέρειες στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ & στη διακήρυξη εδώ

Πιο συγκεκριμένα: