Διαβάστε τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και την απόφαση που πάρθηκε εδώ