Διαβάστε τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ποιοι είναι οι δύο δρόμοι καθώς και την απόφαση εδώ