Δήμος Αργοστολίου: Έγκριση κονδυλίων για την τουριστική προβολή (ενέργειες-ποσά-απόφαση)