Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ & εδώ