Δήμος Αργοστολίου: Εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια 2 νέων μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού, αποψιλώσεις και παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο (απόφαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή εδώ