Διαβάστε την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου καθώς και την απόφαση εδώ