Δήμος Αργοστολίου: Εργασίες σε τρία μέτωπα-Παραλιακό μέτωπο, κεντρική αγορά & πλατεία Ρωμανού (εικόνες)

Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης σε τρία μέτωπα στο Αργοστόλι

κεντρική αγορά σκυροδετήσεις και καθαιρέσεις δαπέδων στοών
το έργο εκτελεί η ΖΙΤΑΚΑΤ
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας
Άνοιγμα φωτογραφίας