Διαβάστε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ