????????????????????????????????????

Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου εδώ