Δήμος Αργοστολίου: Γύρισμα διαφημιστικής ταινίας στην πόλη (απόφαση)