Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ