Δήμος Αργοστολίου: Κλείνουν μέχρι και την Παρασκευή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (απόφαση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αργοστόλι,16-02-2021

Νομός Κεφαλληνίας                                                          Αρ πρωτ:2767

Δήμος Αργοστολίου                                                      Αρ Αποφ:-92-

Γραφείο Δημάρχου

Πλατεία Βαλλιάνου

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 2671360159

Email:dimarxos_argο[email protected]

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ

                                             Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Tην απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχετικά με κλείσιμο μονάδων της Α`/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης από την Τετάρτη 17/2/2021 έως και την Παρασκευή 19/02/2021.

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής του Δήμου Αργοστολίου  από την Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Παρασκευή 19-02-2021.

  

Ο Δήμαρχος

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος