Διαβάστε αναλυτικά τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο, το σκεπτικό καθώς και την απόφαση εδώ