Και το 2ο πρακτικο της δημοπρασίας εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Δείτε εδώ

Οι δηµοτικοί οδοί που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της µελέτης είναι οι ακόλουθοι:
Ο∆ΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (περιοχή Αγ. Ελευθερίου): Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε µήκος της οδού 390µ.,
µε µέσο πλάτος οδού 8,00µ. και συνολική επιφάνεια 3200τ.µ , από την χιλιοµετρική θέση Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ.
0+390.
Ο∆ΟΣ ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ: Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε ολόκληρο το µήκος της οδού 300µ µε µέσο
πλάτος οδού 7,50µ, από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 0+300 και για επιφάνεια 2300τ.µ.
Ο∆ΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ: Προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τµήµα της οδού µήκους 700µ, µέσου
πλάτους οδού 8,00µ και επιφάνεια 5700τ.µ., από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 0+700.
Ο∆ΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Θα εκτελεστούν εργασίες σε τµήµα της οδού από Χ.Θ. 0+000 έως την
Χ.Θ. 0+380 για µήκος 380 µ. καθώς και στην συµβολή των οδών Ηπείρου και Αγνής Μεταξά, για εκτιµώµενη
επιφάνεια 2400τ.µ.
Ο∆ΟΣ ∆ΕΒΟΣΕΤΟΥ: Θα ασφαλτοστρωθεί το τµήµα της οδού από Χ.Θ. 0+075 έως την Χ.Θ. 0+405
(εκκλησία της Παναγίας της Σισσιώτισσας) για µήκος 330µ, µέσου πλάτους 6,00µ. έως 9,00µ. και επιφάνεια
2600τ.µ.
3
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ: Εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στο τµήµα της οδού από Χ.Θ. 0+910 (συµβολή µε
οδό ∆εβοσέτου – παιδική χαρά) έως την Χ.Θ. 1+540 (περιοχή Λαϊκών Κατοικιών). Το µήκος της οδού που θα
ασφαλτοστρωθεί είναι 630µ, µέσο πλάτος οδού 9,00µ και εκτιµώµενη επιφάνεια 5700τ.µ.
Ο∆ΟΣ ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ: Θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου µε ασφαλτόστρωση το τµήµα της οδού
από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 0+0140 για µήκος 140µ, µέσου πλάτους 3,50µ και για επιφάνεια 490τ.µ.

Προηγούμενο άρθροΥπουργείο Υποδομών: 2.052.136,00€ για αποζημιώσεις ΙΑΝΟΥ σε φυσικά πρόσωπα και σε Κεφαλονιά-Ιθάκη (απόφαση)
Επόμενο άρθροΛηξούρι: “Κούκλα” η νέα παιδική χαρά στον Άγιο Δημήτριο (εικόνες)