Διαβάστε το σκεπτικό και την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εδώ