Ένα πολύ σημαντικό έργο, τόσο για τα Διλινάτα όσο και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού μας. Το χαρακτήρισε “σημαντική εξέλιξη” ο Μάκης Φόρτες ενώ και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διλινάτων Τάσος Τζωρτζάτος μίλησε για μία μεγάλη μέρα για τα Διλινάτα και καυτηρίασε την στάση και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Παρίση που είχαν ως συνέπεια στην καθυστέρηση του έργου

Στοιχεία του Έργου σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύση Μινέτου:

Αφορά σε εργασίες βελτίωσης – συντήρησης και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Διλινάτων του Δήμου Αργοστολίου.

Η μελέτη που αφορά το υπόψη έργο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς περί αθλητικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των προπονητικών αναγκών των ομάδων που θα εξυπηρετεί.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι τελευταίας τεχνολογίας που αναφέρεται ως τρίτη (3η) γενιά, αποτελούμενο δηλαδή από τεχνητό χλοοτάπητα με συνθετικές ίνες μέσα στις οποίες ενσωματώνονται ειδικά επιλεγμένα στρώματα άμμου και κόκκων ελαστικού-καουτσούκ (SBR), δύο αποχρώσεων του πράσινου, επί της επιφάνειας του γηπέδου που προηγουμένως έχει επιστρωθεί με κοκκώδες υλικό (βάση οδοστρωσίας και άμμος κατάλληλης διαβάθμισης) και έχει επιπεδοποιηθεί.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής του προγράμματος ποιότητας της FIFA στο εργαστήριο και στο γήπεδο, δηλαδή θα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να πληροί τις απαιτήσεις για το ποδόσφαιρο από άποψη απόδοσης, ασφάλειας, αντοχής και διασφάλισης ποιότητας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο υφιστάμενο γήπεδο που είναι ήδη διαμορφωμένο με τελική στρώση από νταμαρόχωμα, αφορούν καταρχήν στην ανακατασκευή του υποστρώματος με χωματουργικές εργασίες και επιπεδοποίηση του γηπέδου ποδοσφαίρου, με την εκσκαφή 10cm, την κατασκευή, διάστρωση και συμπύκνωση στρώσεων από θραυστά αδρανή σύμφωνα με την τομή της μελέτης και τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων.

Περιμετρικά του γηπέδου προβλέπεται η κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, με διάτρητη σωλήνα αποστράγγισης και τεσσάρων φρεατίων υδροσυλλογής – αποστράγγισης στις γωνίες του γηπέδου.

Οι τελικές κλίσεις που θα δοθούν στην επιφάνεια επίστρωσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης θα είναι 0,5%, κατάλληλα διαμορφωμένες και συμπυκνωμένες για την υποδοχή του χλοοτάπητα του έργου και για την αποστραγγιστική του λειτουργία και θα ελεγχθούν με κατάλληλα τοπογραφικά μέσα, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου του έργου.

Ακολούθως, αφού προηγηθεί έγκριση του βασικού υλικού του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και της οδηγίες του προμηθευτή.

Προβλέπονται εργασίες, διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και γύρω από τα αποδυτήρια, για την ασφαλή προσπέλαση προς τον αγωνιστικό χώρο και τα υφιστάμενα αποδυτήρια.

Ακόμη, περιλαμβάνεται η πλήρης επισκευή της περίφραξης από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα πάχους 3,0 χλσ, (μάτι 5×5 εκ) το οποίο στερεώνεται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ύψους 2,5 m, εσωτερικής διαμέτρου 2in μεσαίους και γωνιακούς πακτωμένους σε στερεό εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα, με τις προβλεπόμενες θύρες.

Επίσης, έχουν προβλεφθεί μικροκατασκευές όπως σκαλοπάτια, ράμπα κλπ. για την άμεση προσπέλαση προπονητών, διαιτητών, ποδοσφαιριστών κλπ. από τα υφιστάμενα αποδυτήρια προς τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες εστίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα σημαιάκια κόρνες, τους πάγκους αναπληρωματικών και την σκούπα συντήρησης.

Ο διαθέσιμος χώρος οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Αργοστολίου είναι περί τα 10.226,52 m2, ενώ οι διαστάσεις του γηπέδου (υφιστάμενη κατάσταση) είναι περίπου 60 m x 100 m ήτοι 6.000,00 m2. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου (βασικά τετραγωνικά μέτρα) θα πρέπει να καλύπτουν τις οδηγίες και προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (http://gga.gov.gr/athl-egatastaseis/texnika-stoixeia-athli-egkatastaseon) για χρήση από Ερασιτεχνική Κατηγορία – Τοπικές Ενώσεις, ενώ θα περιλαμβάνονται και επιπλέον χώροι περιμετρικά (πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα) που θα καλύπτουν τις ανάγκες των βοηθητικών περιοχών (πλάγιας γραμμής, βοηθητικής οπίσθιας γραμμής, επανορθωτικής περιοχής κίνησης προπονητού κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και όσον αφορά τη ζώνη ασφαλείας, “μεταξύ των γραμμών ή των γραμμών των τερμάτων (γραμμές αγωνιστικού χώρου) και των όποιων τοίχων αντιστήριξης, τάφρων, περιφράξεων εσωτερικών ή εξωτερικών, θα πρέπει να μεσολαβεί ελεύθερος χώρος ελάχιστου πλάτους πέντε (5) μέτρων. Επειδή ο χώρος αυτός θα χρησιμεύει και ως χώρος προθέρμανσης, θα πρέπει να είναι επιστρωμένος με το ίδιο υλικό της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου”.

Ο χλοοτάπητας θα διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των κανονισμών της FIFA και τα αναφερόμενα στο Τεύχος του Τιμολογίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ο προϋπολογισμός των εργασιών μαζί με το εργολαβικό όφελος 18%, τα απρόβλεπτα15%, την πρόβλεψη αναθεώρησης και τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00 €.

Το έργο θα δημοπρατηθεί με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 27 Ν.4412/2016).

Προηγούμενο άρθροΚαμιναράδες: Με κέφι, τραγούδι & χορό η συνεστίαση του “Προφήτη Ηλία” (pics)
Επόμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: 380.000 ευρώ για το γήπεδο Κεραμειών-Μπαίνει συνθετικός χλοοτάπητας